FILA
Strona GłównaKontaktO firmiePraca
 
  Zestawy wodomierzowe DUET

Pierwsze i jedyne na skale światową rozwiązanie zapewniające precyzyjny pomiar poboru wody od 15 l/h do 450 000.

W zestawach zastosowano wodomierze o najwyższej klasie dokładności C mokrobieżne hybrydowe, całkowicie odporne na działanie magnesów.

Zalecane głównie do pomiaru poboru wody w budownictwie wielorodzinnym (DUET I w budynkach do 150 mieszkań, DUET II do 400 mieszkań) oraz dla przemysłu.

                         


 

 

Charakterystyka zestawu:

•  Zakres pracy: 
   DUET I   – 5 l/h – 12 000 l/h
   DUET II  – 5 l/h – 30 000 l/h
   DUET IV  – 8 l/h – 200 000 l/h
   DUET V  – 8 l/h – 250 000l/h
   DUET VI A – 22 l/h – 450 000 l/h
   DUET VI B – 8 l/h – 450 000 l/h

•  Klasa metrologiczna: DUET I oraz DUET II – klasa R 100, pozostałeklasa B/C
•  Pozycja pracy: poziom
•  Filtr wewnętrzny
•  Podwójne zabezpieczenie antykorozyjne
•  Standardowo stanowi zawór antyskażeniowy typu EB wg normy EN PN 1717. Na życzenie w wersji EA
•  Okres legalizacji: 5 lat
•  Okres gwarancji: 5 lat lub do wysokości określonych resursów
•  Łatwy odczyt wskazań przez cały okres eksploatacji
•  W razie potrzeby istnieje możliwość wymiany pojedynczego wodomierza a nie całego zestawu
•  Zestawy są przystosowane do zdalnych odczytów
•  Legalizacja według wymagań UE
•  Zgodny z normą ISO PN 4064, ECC 75/33
•  Zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar
•  Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny
•  Wzór zastrzeżony patentem P-378674
•  Wersja prawa i lewa

W zestawach pomiarowych DUET przepływ pośredni (dokładność +/- 2 %) równa się przepływowi wodomierza bocznego i wynosi 22,5 l/h (w przypadku DUET I, II I VIB).
Zazwyczaj w wodomierzach sprzężonych określany przepływ pośredni równa się przepływowi wodomierza głównego i wynosi ok. 900 l/h.
Różnica jest więc zasadnicza (40-krotna) na korzyść zestawów pomiarowych. Podobnie jest w przypadku przepływów minimalnych.

 

Wymiary ogólne i dane metrologiczne:

 

 
Dokumenty do pobrania:
Karta Katalogowa
pobierz >>
Atest Higieniczny pobierz >>
Deklaracja Zgodności pobierz >>
Zatwierdzenie Typu CE pobierz >>

Aby pobrać program do odczytywania plików pdf przejdź do http://www.adobe.com/pl/ 

 
! WARTO PRZECZYTAĆ
Sądzę, że jesteś drogi czytelniku świadkiem narodzin nowej konstrukcji
wodomierzowej – zestawu wodomierzowego. Jak każdą nowość zgłosiłem w Urzędzie Patentowym RP /P 378674/.

Najdokładniejszą klasą wodomierzy do wody zimnej jest klasa C. Poprawnego  pomiaru Qmin +/- 5% w tej klasie dokonuje się przy przepływie 1% przepływu nominalnego dla wodomierzy do Qn < 15 m3/h i 0,6% przepływu nominalnego dla wodomierzy o Qn ≥ 15 m3/h. Powyższe dokładności są kresem możliwości wodomierzy mechanicznych. Dalsze zwiększanie dokładności pomiaru przepływu wody jest możliwe tylko poprzez zastosowanie zestawów wodomierzowych. I tutaj jest szansa dla zestawów wodomierzowych mojej konstrukcji.

Zestaw wodomierzowy jest to układ dwóch lub więcej wodomierzy pracujących równolegle, gdzie samoczynna regulacja strumieni objętości w poszczególnych wodomierzach dokonuje się poprzez hamulce hydrodynamiczne. Początkiem myśli konstrukcyjnej moich zestawów wodomierzowych była konstrukcja wodomierza sprzężonego. Według rozporządzenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 20 lutego 2004 /Dz.U. nr. 40, poz. 360/ wodomierz sprzężony to –  „układ pomiarowy złożony z dwóch wodomierzy o różnych nominalnych strumieniach objętości oraz z urządzenia przełączającego, regulującego samoczynnie strumień objętości w obu wodomierzach” .

W moim rozwiązaniu, samoczynnej regulacji nie dokonuje zawór zwrotny zwykle spełniające rolę urządzenia przełączającego, jak jest w przypadku wodomierza sprzężonego, lecz hamulce hydrodynamiczne regulujące samoczynnie strumień objętości w obu wodomierzach. W moim rozwiązaniu zawór zwrotny spełnia rolę zaworu stopowego. Tych zaworów może być więcej niż jeden. Rozmieszcza się je wówczas planetarnie.

Zastosowałem dwa hamulce – podciśnieniowy i nadciśnieniowy. Podciśnieniowy hamulec znajduje się na wlocie do obiegu mniejszego wodomierza. Wykorzystałem tu zjawisko wytwarzania podciśnienia za obiektem przez przepływająca wodą w kanale zamkniętym. W miejscu wytwarzania się podciśnienia umieszczony został wlot wody do obiegu mniejszego wodomierza. W miarę przyrostu prędkości przepływu wody wzrasta podciśnienie w okolicy wlotu wody do obiegu mniejszego wodomierza, hamując przepływ w obiegu mniejszego wodomierza. Zdecydowanie skuteczniejszym hamulcem okazał się hamulec nadciśnieniowy. Stanowi go wylot z obiegu wodomierz mniejszego, tak ukształtowany i ukierunkowany, że przepływająca woda przez wodomierz główny hamuje wypływ wody z obiegu mniejszego  wodomierza. Im większy przepływ tym większy efekt hamowania.

Alternatywnym rozwiązaniem jest przysłanianie wylotu przez grzybek zaworu stopowego. Zastosowanie tych hamulców dało możliwość dowolnego kształtowania proporcji przepływów przez poszczególne wodomierze. W wodomierzach sprzężonych spotykanych na rynku polskim, przepływ wody przez wodomierz mniejszy jest około  2 do ponad 10 razy większy niż przez wodomierz główny.  Wodomierze boczne w wodomierzach sprzężonych są przeciążone, a główne są niedociążone. W zestawach wodomierzowych mojej konstrukcji jest odwrotnie. Przepływ przez wodomierz boczny jest 2 do 10 razy mniejszy niż przez wodomierz większy, w zależności od struktury poborów. Jeżeli pobory przez poszczególne wodomierze są w przybliżeniu proporcjonalne do ich nominałów, to wówczas jest to idealna sytuacja, gdyż zużycie wodomierzy jest równomierne. 

Wobec powyższego mój zestaw wodomierzowy nie spełnia kryteriów dla wodomierza sprzężonego zawartych w/w rozporządzeniu, więc nim nie jest. Tym samym nie naruszam postanowień w/w rozporządzenia. Wobec tego przepisy dotyczące wodomierzy sprzężonych nie dotyczą moich zestawów wodomierzowych.  Przyjęta i obowiązująca w UE dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/22/WE z dnia 31.03.2004 w sprawie przyrządów pomiarowych nie wspomina o wodomierzu sprzężonym uznając, że zbyt szczegółowe unormowania ograniczają rozwój układów pomiarowych. Jako konstruktor i producent zestawów wodomierzowych jestem zobowiązany do tego, aby zastosowane przyrządy pomiarowe oraz ich zabudowa spełniały wyżej wymienioną dyrektywę.

Z całą stanowczością stwierdzam, że moje zestawy wodomierzowe ją spełniają.  W Polsce jak i szczególnie w Unii Europejskiej obowiązuje zasada: co nie jest zakazane jest dozwolone. Dla konstruktora ile swobody, tyle możliwości tworzenia.

Reasumując, moje zestawy wodomierzowe składające się z pojedynczo legalizowanych wodomierzy, mające zatwierdzenie typu, traktowane jako niezależne narzędzia pomiarowe, są zgodne z obowiązującym prawem i mogą być w Polsce używanie do pomiaru poboru wody. Dopełnieniem mojej argumentacji jest norma PN – ISO 4046 – 2 + Ad1, która dopuszcza stosowanie wodomierzy działających równolegle.

Zdaję sobie sprawę, że konkurencja, zwłaszcza zagraniczna będzie dezawuować moje zestawy wodomierzowe. Z prostej przyczyny. Nie mają ich w swojej ofercie. Ponieważ wykazałem niezbicie legalność produkcji zestawów wodomierzowych pod względem prawnym, mam pytanie z dziedziny metrologii do ewentualnych malkontentów: jeżeli za każdym  z wodomierzy w zestawie wodomierzowym jest zawór zwrotny (woda przepływa przez tylko jeden wodomierz), zabudowa wodomierzy jest zgodna z wymaganiami producenta wodomierzy (odcinki przed i za wodomierzem), to w czym uchybiłem z  punktu wymagań metrologii? Jeśli jakieś uchybienia widzą, to proszę je przedstawić.

Powodem dla którego skonstruowałem zestawy wodomierzowe są duże problemy z eksploatacją wodomierzy sprzężonych. W przypadku zapchania się bądź awarii któregoś z wodomierzy lub urządzenia przełączającego należy wodomierz sprzężony wymontować z sieci, naprawić i zalegalizować jako całość. W przypadku mojego zestawu wodomierzowego w takich przypadkach czyścimy ewentualnie naprawiamy tylko ten element, który tego wymaga bez wymontowywania całego zestawu wodomierzowego z sieci wodociągowej , bez potrzeby legalizacji zestawu jako całości. W efekcie mniejsze koszty, mniejsze problemy eksploatacyjne bez uszczerbku dla tego co najważniejsze, czyli metrologii.

Ponadto skonstruowałem  i wykonałem zestaw wodomierzowy składający się z trzech wodomierzy : Qn = 150 m3/h, 6 m3/h i 1,5 m3/h. Pole pracy tego zestawu zaczyna się od 15 l/h do 150 000 l/h. Takim szerokim polem pracy nie może wykazać się żaden inny przepływomierz. Poprawny pomiar Qmin dokonywany jest przy przepływie 0,01 % przepływu nominalnego. Dla uzmysłowienia tak małego przepływu obliczyłem, że przy tym przepływie woda w rurociągu Ø 150 mm na przepłynięcie 1 km potrzebuje 490 dni. Być może osiągnąłem zbyt dużą dokładność, ale w końcu komu przeszkadza tak duża dokładność. Świadczy to tylko o możliwościach zestawów wodomierzowych Odnosząc powyższe parametry do wodomierzy ultradźwiękowych bądź elektromagnetycznych osiągają one błąd pomiaru Qmin ± 5% przy prędkości 0,04 m/s. Przy Ø150 mm odpowiada o przepływowi 2543 l/h. Odnosząc to do 15 l/h, różnica jest, przyznaję przynajmniej dla mnie szokująca /2543 : 15 = 170/.

Jeszcze większego szoku doznałem przy porównaniu Qt. Błąd ± 2% wodomierze ultradźwiękowe lub elektromagnetyczne uzyskują przy prędkości 0,1 m/s co odpowiada przy Ø150 mm przepływowi 6357 l/h. Mój podwójny zestaw osiąga tę dokładność przy przepływie już 22,5 l/h. Dysproporcja jest jeszcze większa /6357 : 22,5 = 282/. Utarł się pogląd, że dokładniejszych od wodomierzy ultradźwiękowych czy elektromagnetycznych nie ma. Okazało się, co wynika z powyższego zestawienia Qmin i Qt , że tak nie jest. Mało. Jest olbrzymia przepaść na korzyść zestawów wodomierzy mechanicznych. Wnioski pozostawiam czytelnikowi.  

W trakcie pisania tego tekstu narodził się pomysł, aby w zestawach stosować również inne wodomierze. Mogą to być ultradźwiękowe, elektromagnetyczne, masowe itp. w różnych kombinacjach . Dzięki zestawom można znacznie poszerzyć zakresy pomiarowe, przy nieznacznie większym koszcie. Rozszerzyłbym to rozwiązanie również na ciepłomierze, a dokładnie na przetworniki przepływu do ciepłomierzy. Wówczas należy mówić o zestawie pomiarowym wodomierzy bądź zestawie pomiarowym ciepłomierzy.

Dlaczego nie pójść jeszcze dalej i nie rozszerzyć bardziej tej metody obejmując zestawami pomiarowymi pomiar wszelkich cieczy i gazów.
Zestawy pomiarowe wodomierzowe - taką nazwę przyjmuję dla zestawów
wodomierzowych mojej konstrukcji - będące absolutnie pionierskimi rozwiązaniami, są wyjątkowo udaną konstrukcją w szczególności pod kątem niezawodności. Powstawał jako konkurencja dla wodomierzy sprzężonych. Warto porównać moje zestawy wodomierzowe z wodomierzami sprzężonymi. Jako przykładem posłużę się zestawem wodomierzy DUET-II WS/JS - 50/15. Dość często w Polsce, mankamentem stosowanych wodomierzy sprzężonych jest skłonność do zacinania się głównego zaworu zwrotnego. Stąd nie najlepsza opinia o wodomierzach sprzężonych wśród ich użytkowników. Jeśli zawór główny jest niedomknięty, to małe pobory wody przepływają przez wodomierz główny. Jeżeli jest to wodomierz klasy B, a tak jest w zdecydowanej większości, którego próg rozruchu wynosi ok. 150 l/h, to przepływy do tej wielkości nie są rejestrowane przez wodomierz ani główny ani boczny. Wówczas użytkownicy tych wodomierzy decydują się na zastąpienie ich pojedynczym wodomierzem klasy C. Jest to rzeczywiście słuszny kierunek, pod warunkiem jednak uznania, że zawór główny w wodomierzu sprzężonym musi się często zacinać. Tak nie musi być. Na kilkaset zestawów pomiarowych wodomierzy pracujących w różnych sieciach w Polsce od ponad dwóch lat, nie było ani jednej reklamacji na główny zawór stopowy. Dzięki specjalnej konstrukcji mój zawór jest odporny na wszelkie, powtarzam, wszelkie zanieczyszczenia mogące znajdować się w wodzie.

W naszej konstrukcji tak wodomierz główny jak i boczny są wodomierzami mokrobieżnymi hybrydowymi klasy C. Wobec tego nawet gdyby /co jest mało prawdopodobne/, zawór główny nie był szczelny, to i tak na głównym przepływie jest wodomierz klasy C.

Dzięki zastosowaniu wodomierza WS klasy C jako wodomierza głównego mogłem zastosować wodomierz o przepływie 1,5 m3/h. Dla DN 50 Qmin najbardziej powszechnie stosowanego wodomierza sprzężonego w Polsce – 50/20 wynosi 50 l/h, mojego zestawu 15 l/h. Nasz zestaw pomiarowy wodomierzy jest sześciokrotnie czulszy od wodomierza klasy C. Dlaczego? Przepływ minimalny wodomierza klasy C o przepływie nominalnym 15 m3/h wynosi 90 l/h, zaś zestawu wodomierzy DUET-II wynosi 15 l/h. Przy przepływie pośrednim ta różnica jest nieporównywalnie jeszcze większa. Te wartości wynoszą odpowiednio : 225 l/h i 22,5 l/h. Różnica jest więc dziesięciokrotna. To nie jest pomyłka. Tak jest rzeczywiście. Więc sens stosowania zestawów pomiarowych wodomierzy jest oczywisty.
 Z tych to powodów te zestawy pomiarowe wodomierzy nadaje się nie tylko
tam gdzie trzeba spełnić wymagania p.poż, ale także wszędzie tam, gdzie zależy nam na dokładnym pomiarze bez względu na rodzaj odbiorcy wody. 

Jednak sens stosowania moich zestawów pomiarowych wodomierzowych jest możliwy tam, gdzie jest jednocześnie pozytywna odpowiedz na dwa następujące pytania:

1.     Czy istnieje bariera podnoszenia ceny za wodę i ścieki?
2.     Czy jest potrzeba zwiększenia wpływów z tytułu sprzedaży wody?

W przypadku negatywnej odpowiedzi na jedno z tych pytań, nie ma sensu stosowania zestawów pomiarowych wodomierzowych w takim przedsiębiorstwie wodociągowym. I jest to absolutnie racjonalnie uzasadnione - przecież najłatwiej jest podnieść cenę wody a zbytnia nadwyżka finansowa świadczy o zawyżonych cenach.

Permanentną cechą wodomierzy sprzężonych jest istnienie w jego pracy obszaru nieciągłości /przełączenia/. Obrazuje go poniższy wykres.

 

Strefa nieciągłości powstaje na skutek stopniowego otwierania się zaworu zwrotnego. Przepływ przez wodomierz główny poniżej progu rozruchu nie jest rejestrowany wobec tego błąd wynosi 100%. Uwzględniając przepływ przez  wodomierz boczny, wypadkowy błąd dochodzi do – 20%. W przypadku moich zestawów pomiarowych ze zwykłym zaworem stopowym ten błąd dochodzi do - 4,5 %.  Aby to negatywne zjawisko zlikwidować skonstruowałem zawór stopowy z zatrzaskiem. Dzięki temu wodomierz główny nie pracuje w zakresie poniżej przepływu pośredniego, więc nie posiada strefy nieciągłości. Poprawniej jest nazwać tę strefę, strefą zwiększonego błędu.
Zestawy pomiarowe wodomierzowe mogą posiadać kompensator (wersja
teleskopowa).  I to wszystko za rozsądną cenę.

Mam udokumentowany przypadek, że ten zestaw pomiarowy spłacił się już po jednym miesiącu (08.2005 w Koszęcinie). Bywa że w kilka dni (w Żorach w lutym 2006 spłacił się siedem razy). W wielu przypadkach trwa to do trzech miesięcy. Zaś półroczny okres spłaty można uznać za wynik co najwyżej dostateczny.

Poniżej przedstawiam wyniki zastosowania naszych zestawów pomiarowych wodomierzowych w zamian za wodomierze klasy B lub wodomierze sprzężone w różnych wodociągach w Polsce. W większości są to przypadki skrajne.

Być może przedsiębiorstwa wodociągowe zastosowały je w miejscach najbardziej „bolesnych”, stąd tak szokujące wyniki. Ale i tak są wystarczającą zachętą do przetestowania ich we własny przedsiębiorstwie. Ryzyko praktycznie jest żadne.

Wyniki stosowania zestawów wodomierzowych DUET pobierz >>

Aby pobrać program do odczytywania plików pdf przejdź do http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html